Elektromobilita

ELEKTROMOBILITA – MARTIN STRÁNSKÝ
(CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0017845)
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt žadatele Martin Stránský v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility.
V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Královéhradeckém kraj