Author Archives: Martin Stránský

Elektromobilita - Martin Stránský

Elektromobilita

ELEKTROMOBILITA – MARTIN STRÁNSKÝ
(CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0017845)
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt žadatele Martin Stránský v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility.
V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Královéhradeckém kraj

Vánoční strom Třebihošť

Zdobení vánočního stromu Třebihošť

Znovu po roce naše firma ozdobila vánoční strom v Třebihošti. V Třebihošti preferují zdobení živého stromu, proto si přáli jako obvykle ozdobit živý strom u obecního úřadu. Pamatujeme doby, kdy byl strom nižší než obecní úřad. To už v dnešní době neplatí a proto jsme museli do práce povolat pracovní plošinu s vyšším dosahem.